تماس با ما

شرکت افق ارتباطات میثاق

آدرس: تهران – میدان توحید – ابتدای خیابان فرصت شیرازی – کوچه سامانی – شماره 15 – واحد 5

تلفن: 61 074 669 (021) و 59 074 669 (021)

فکس: 708 23 664 (021)

همراه:  60 90 141 0912

پست الکترونیک: infomithagh.ir

Ofogh Ertebatat e Mithagh Company

Adress: Flat No. 5 – Building No.15 – Samani alley – Forsate Shirazi St. – Towhid Sq. Tehran – Iran

 61 074 669 (009821) & 59 074 669 (009821) :Phone

 708 23 664 (009821)    :Fax

  60 90 141 98912+  : Mobile

Email : infomithagh.ir

.

theme